đặc sản miền tây


Đặc sản

View all
7.2 Great
Rượu sen

Rượu sen

Ngó sen ,củ sen ,tim sen,hạt sen,nhụy sen,tất cả cùng hòa quyện...

7.2 Great
Hồng Sen Tửu

Hồng Sen Tửu

Người xưa hay đựng rượu trong quả bầu, sau này là bầu rượu...