Cây Trồng


Cây Trồng

View all

Bán hạt điên điển thái ,  bông điên điển Thái , mô hình trồng bông điên điển , kỷ thuật trồng bông điên điển , bán cậy nguyệt quế con , trồng cây nguyệt quế , chăm sóc cây nguyệt quế .

7.2 Great (Đánh Giá)
Củ ngải tím , giá cây ngải tím

Củ ngải tím , giá cây ngải tím

Cây ngải tím  có họ hàng với cây nghệ ,gừng . Nổi tiếng với công dụng " hóa nù sinh cơ " tức là hình thành  da non tái tạo lại phần...

7.2 Great (Đánh Giá)
Cách ngâm rượu sâm bố chính

Cách ngâm rượu sâm bố chính

- Hướng dẫn cách ngâm rượu sâm bố chính tươi .Cây sâm bố chính hay sâm Phú Yên là loại cây họ bông vang , có rễ mập thành củ . Trong củ...