Rượu ngâm thảo dược ,các loại rượu ngâm thảo dược


Rượu ngâm thảo dược

View all

Rượu dương tửu ngâm thảo dược, loại rượu là đặc sản của tỉnh Đồng Tháp , Vừa là loại rượu ngon cho các buổi tiệt vừa là quà tặng ,vừa  giúp tăng cường sưc khỏe. Rượu ngâm đinh lăng tươi , rượu ngâm đinh lăng khô uống tốt cho sức khỏe . cách ngâm rượu ba kích tím , tác dụng của rượu ba kích

0966 595 401