Những loại sâm việt nam , các loại sâm quý ở Việt Nam


Những loại sâm việt nam

View all

Những loại sâm việt nam , các loại sâm quý ở Việt Nam , sâm ngọc linh , sâm dây ngọc linh ,  đẳng sâm ( đảng sạm , hồng đẳng sâm , sâm dây ngọc linh  ) , cây đinh lăng , sâm đương quy . sâm cóc ( xuyên khung) . Cung cấp giống các loại sâm quý của Việt Nam , cung cấp hạt sâm bố chính , củ sâm dây ngọc linh , hạt sâm  . Và hướng dẫn trồng các loại sâm  Việt Nam 

0966 595 401