Cá lia thia , cá lia thia đồng

Cá lia thia , cá lia thia đồng

15-05-2018 84 Comments 2676 Views

Cá lia thia, loài cá có kích thước nhỏ ,nhưng màu sắc đẹp, hiếu chiến, vừa là sinh vật nuôi làm cành vừa làm thú vui tiêu khiển .

1.Cá lia thia đăc tính sinh học

-Cá lia thia có nhiểu chủng loại như: cá lia thia xiêm, cá lia thia phướng, cá lia thia đồng. Các loại cá lai : xiêm lai phướng ,xiêm lai đồng.Các loại giống mới Beta, Hamoon....Nhưng nhìn chung cá lia thia là loài cá cảnh, cá chọi có kích thước cơ thể nhỏ, trung bình chiều dài thân khoản 6cm-8cm.Có một số loài cái lia thia kích thước lớn trên 8cm.

2.nguồn gốc Cá lia thia

Cá lia thia

3.Loài cá cảnh đẹp.

Cá lia thia

4.Phân loại cá lia thia

cá lia thia

Ảnh cá lia thia đồng 

Cá lia thia cơ bản gồm 3-4 loại  gồm :

  • Cá lia thia đồng :
  • Cá lia thia xiêm :
  • Cá lia thia phướng :
  • Cá lia thia tàu :

5.Chọi cá lia thia.

Xem thêm :

Tin Liên Quan